Historia naszej parafii

 

Dzisiejsza dzielnica Rybnika była znana już w 1305 roku jako wioska położona na południowy wschód od centrum miasta, pomiędzy Boguszowicami, Rowniem, Folwarkami i Rojem. Wieś od początku była częścią parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach. Na początku XX wieku wydobycie węgla kamiennego rozpoczęły kopalnie w Boguszowicach  i w Chwałowicach, a liczba mieszkańców rosła, szczególnie po II wojnie światowej. Mieszkańcy zaczęli domagać się własnego kościoła parafialnego, jednak na rozpoczęcie budowy nie uzyskano wówczas zgody władz komunistycznych, które nie zezwalały na tworzenie nowych kościołów pod pretekstem braku materiałów budowlanych. Jednocześnie Episkopat zarzucał władzy, iż nie dba o zabytkowe już kościoły parafialne, które niszczeją. 

Dzięki działaniom ks. Edwarda Toboli, dziekana i zarazem proboszcza parafii macierzystej z Boguszowic oraz bpa Herberta Bednorza, w 1971 roku, po długich pertraktacjach, uzyskano zgodę przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, gen. Jerzego Ziętka na przeniesienie zabytkowego drewnianego kościoła z Nieboczów do Kłokocina. Świątynia pochodziła z 1380 roku, a po 1791 kościół powiększono dodając tylną nawę, przedsionek i małą wieżę. We wszystkich pracach związanych z rozbiórką, ponownym postawieniem oraz remontem obiektu uczestniczyli parafianie. Misję przeniesienia starego kościoła pod wezwaniem św. Józefa powierzono wikariuszowi parafii NSPN z Boguszowic, ks. Eugeniuszowi Menclowi. Pełnił on funkcję samodzielnego duszpasterza w latach 1972 – 1977, po czym został proboszczem nowo utworzonej parafii, którym był aż do roku 2002. Po nim opiekę nad wspólnotą objął ks. Andrzej Gruszka. 5 grudnia 1971 roku bp Herbert Bednorz dokonał poświęcenia kościoła. Na oficjalne uznanie nowej parafii mieszkańcy Kłokocina musieli jednak poczekać aż do 10 kwietnia 1977 roku. 

W czerwcu 1985 roku uzyskano zgodę na budowę murowanego kościoła. Wszystkie formalności zakończono jednak dopiero 16 maja 1988 roku, a budowa nowego obiektu sakralnego trwała do 3 grudnia 1994 roku. Autorem projektu nowego kościoła jest architekt Adam Szendzielorz z Siemianowic, a wystrój tworzyli plastyk Ireneusz Walczak oraz Alfred Buchalik z Gotartowic. W dzieło budowy świątyni aktywnie włączyli się parafianie, zadowoleni z faktu, iż po wielu latach udało się uzyskać prawo do wybudowania własnego kościoła.  Mieszkańcy Kłokocina są dumni z kościoła, który wspólnymi siłami wybudowali. 4 grudnia 1994 roku abp Damian Zimoń poświęcił nowy kościół pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Kłokocinie. Dotychczasowa drewniana świątynia została rozebrana w 1995 roku i przeniesiona do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, gdzie poświęcono ją 28 września 1997 r. 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Józefa w Rybniku, siedziba: Rybnik, ul. Dębowa 7a.