Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej

 

 

Ks. ŁUKASZ PŁASZEWSKI

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej oraz Przewodniczący Zespołu ds. Prewencji Archidiecezji Katowickiej

kom.: +48 519 318 959

e-mail: delegat.dm@archidiecezjakatowicka.pl

Adres miejsca pracy:

Kuria Metropolitalna

ul. Jordana 39 (wejście od ul. Wita Stwosza 16, poziom -1)

40-043 Katowice

Adres do korespondencji:

Skr. poczt. 206

40-950 Katowice

 

Duszpasterz osób pokrzywdzonych

 

Ks. KAROL FAJ

kom.: +48 510 516 282

e-mail: wsparcie.dm@katowicka.pl

 

Rzecznicy Praw Osób Skrzywdzonych w Kościele

 

ANNA GAJDA (psychotraumatolog, interwent kryzysowy, pomoc psychologiczna) - poradnia psychologiczna "Przystań" w Rybniku)

kom.: 507 982 107

e-mail: annagajda.rybnik@wp.pl

 

MARCIN MOROŃ (psycholog) - poradnia psychologiczna "Przystań" w Katowicach

kom.: 507 982 164

e-mail: marcin.moron@katowicka.pl

 

Pomoc

Przystań - Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna w Katowicach

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30/7

Przystań - Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna w Rybniku

ul. Mikołowska 4  www.przystan-poradnia.pl

e-mail: kontakt@przystan.katowice.pl

Obszar pomocy:

Poradnictwo psychologiczne / pomoc psychologiczna / konsultacje;

Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży;

Psychoterapia rodzin;

Psychoterapia par;

Interwencja kryzysowa;

Diagnoza psychologiczna;

Psychoedukacja;

warsztaty i szkolenia.

 

 

Zgłoś krzywdę

poradnik online dla osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w okresie małoletności lub posiadających informację o takim przestępstwie, przygotowany przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

https://ochrona.opoka.news/zgloskrzywde-pl-nowa-strona-w-sieci

 

 

Katolicki Telefon Zaufania (Katowice)

tel.: +48 32 253 05 00 (całodobowy)

 

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

116 111 (od 12.00-2.00)

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla dzieci i młodzieży, zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach.

Formy pomocy: konsultacje telefoniczne  i online, interwencje podejmowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, działania edukacyjne i informacyjne.

 

 

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

tel.: 800 100 100

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych.

Formy pomocy: konsultacje telefoniczne i online w sytuacjach związanych z problemami rodziców/opiekunów i nauczycieli z podejrzeniem lub stwierdzeniem doświadczania przez dzieci i młodzież agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowymi technologiami, wykorzystywania seksualnego, kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, uzależnień, depresji, myśli samobójczych lub zaburzeń odżywiania.

 

 

Zranieni w Kościele

tel.: 800 280 900 (wtorek: od 19.00-22.00)

Rozmowy prowadzone są anonimowo, w celu uzyskania życzliwej i rzetelnej informacji, pomocy i porady. Pomoc w skontaktowaniu z zaufanymi specjalistami: psychologami, prawnikami, duszpasterzami oraz w zgłoszeniu przestępstwa do właściwych instytucji kościelnych i państwowych.

 

 

Centrum Ochrony Dziecka

e-mail: pomoccod@ignatianum.edu.pl

Skierowany głównie do osób dotkniętych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie lub młodości w środowisku kościelnym, szczególnie do tych, które zmagają się, ze skutkami tego rodzaju przemocy. Możliwość podzielenia się drogą mailową swoją historią, trudnościami, potrzebami i pytaniami. Również w sytuacji, gdy ktoś nie doświadczył takiej przemocy, ale był jej świadkiem.

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Józefa w Rybniku, siedziba: Rybnik, ul. Dębowa 7a.