Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022


Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 01.09.2021 r. (tj. środa)

Uczniowie spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

 

Ze względu na wytyczne MEiN, MZ i GIS nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej dla wszystkich uczniów (tylko kl. I). Aby zapobiec gromadzeniu się, uczniowie przychodzą na określone godziny, wchodzą i wychodzą ze szkoły wyznaczonym wejściem. Spotkania z uczniami będą trwały maksymalnie 20 minut,
ze względu na konieczność wietrzenia oraz dezynfekowania sal lekcyjnych.

 

Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich osób prosimy o bezwzględne przestrzeganie poniższego harmonogramu i niegromadzenie się przed szkołą zbyt wcześnie przed wyznaczona godziną.

 

Godz. 11.00

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym: IIa - s.10, IIIa - s.2, IVa - s.8

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem B: VIa - s.1, VIIa - s.7, VIIIa - s.9

Godz. 11.30

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym: IIb - s.10, IIIb - s.2, IVb - s.8, Va - s.3

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem B: VIIb - s.7, VIIIb - s.9

 

Godz. 12.30 kl. I

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym, miejsce spotkania: sala gimnastyczna.

Wszyscy uczniowie klasy pierwszej otrzymają rogi obfitości sponsorowane przez Radę Rodziców SP19 Rybnik. Również w tym dniu będzie możliwość zrobienia zdjęć przez profesjonalnego fotografa.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Józefa w Rybniku, siedziba: Rybnik, ul. Dębowa 7a.